1. La pct. 5, cu privire la mecanismul de aprobare a domeniilor prioritare de finanțare, sugerăm în genere eliminarea în totalitate a acestuia. Considerăm că locuitorii orașului nu trebuie restricționați în alegerea tipului de probleme pe care să le rezolve sau în privința proiectelor pe care să le propună pentru îmbunătățirea calității vieții în oraș. Orășenii sînt diferiți și au necesități și viziuni diferite și aceste viziuni trebuie reflectate în proiectele de amenajare (iar unul dintre scopurile instrumentului bugetului civil este și cel de a avansa soluții nepopulare, inedite, originale).

Mai mult, considerăm că, în condițiile în care se va păstra practica de a stabili ”de sus” domeniile prioritare (așa cum consideră de cuviință administrația), proiecte de reabilitare ce nu se încadrează în aceste priorități (și care ar putea avea caracter inovațional) nu vor putea fi propuse. În aceste condiții ni se pare logică eliminarea prevederii cu privire la necesitatea ca proiectele să se încadreze în domeniile prioritare.

2. La pct. 20, alineatul (2) solicităm, de asemenea, excluderea în genere a prevederii privind necesitatea cofinanțării.

Cofinanțarea este, bineînțeles, binevenită (și ea ar putea oferi anumite avantaje unor proiecte), dar ea nu trebuie să fie obligatorie.

Argumentele poziției noastre sînt următoarele:

Bugetul Civil nu trebuie să fie perceput și prezentat de Administrația Publică Locală ca un program de granturi în care prezența co-finanțării contribuie la succesul proiectului și durabilitatea lui. Bugetul Civil este un set de servicii publice pe care municipalitatea le oferă cetățenilor prin intermediul unui mecanism participativ ce încorporează părerile lor.

De asemenea, cofinanțarea contribuie la eliminarea unor proiecte care pot fi bune și inovative și chiar necesare dar pentru care grupurile de inițiativă nu pot găsi sprijin (fie că temele sînt nepopulare, fie alte motive).

De asemenea, prin includerea co-finanțării ca element obligatoriu are loc discriminarea unor grupuri ce nu pot, din motive ce nu țin de ele, să acceseze cofinanțare:

- grupuri social vulnerabile sau stigmatizate.

- grupuri care, în virtutea unor caracteristici, nu pot accesa cofinanțare (din cauza credibilității sociale scăzute etc) – de exemplu tinerii între 16-18 ani, care, de cele mai multe ori sînt elevi și pentru care e dificil să obțină co-finanțări, sau persoanele în etate.


Semnează:

Asociația Obștească ”Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA”

Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă”

Centrul de Urbanism