1

Imagine din proiectul de renovare a scuarului, propus de societatea civilă/Один из видов проекта, предложенного гражданским обществом, по ренновации сквера.

– – – читайте ниже на русском – – –

PETIȚIE

Noi, locuitorii orașului Chișinău,

Conștientizând faptul că spațiile publice din oraș sunt parte inseparabilă a țesutului urban și un element definitoriu pentru calitatea și confortul vieții în oraș,

Constatând situația gravă legată de degradarea și acapararea sistematică a spațiilor publice, scuarurilor și zonelor verzi din centrul istoric al orașului Chișinău,

Luând act de intențiile Ministerului Culturii și Educației al Republicii Moldova și ale administrației  Muzeului Național de Arte de a extinde suprafața Muzeului de Arte din contul Scuarului din preajma monumentului lui Onisifor și Octavian Ghibu (teren cu număr cadastral 0100520318 din str. A. Pușkin), prin preluarea sa de la balanța Primăriei Chișinău și construcția unui depozit,

Ținând cont de inițiativa unui grup de activiști civici din Chișinău de a păstra și renova acest spațiu în calitate de spațiu public urban util pentru oameni, susținută de Primăria Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău, 

Solicităm următoarele:

1.      Cerem Ministerului Culturii și Educației să renunțe la intenția de a ataca în judecată Primăria Chișinău în vederea trecerii Scuarului Ghibu din proprietate municipală  în proprietatea Ministerului Culturii, deoarece considerăm că aceasta va fi un precedent periculos care va încuraja acapararea spațiilor publice urbane în detrimentul interesului public al chișinăuienilor.  

2.       Cerem administrației Muzeului Național de Arte să renunțe la proiectul de construcție a depozitului din contul Scuarului Ghibu și, cu ajutorul Ministerului Culturii și Educației să identifice alte soluții pentru problema lipsei de spațiu pentru păstrarea fondurilor muzeului.    

3.      Cerem Consiliului Național al Monumentelor Istorice să își exercite funcția de organ de protecție a centrului istoric al orașului și să avizeze proiectul de renovare a scuarului Ghibu, elaborat de societatea civilă, în vederea păstrării situației existente și prevenirea oricărei construcții care nu se încadrează în contextul arhitectural existent în zona străzilor A. Pușkin și 31 August 1989.

4.     Cerem prezentarea publică a proiectului inițiat de administrația Muzeului de Arte și aprobat de Consiliul Național al Monumentelor în anul 2014, și organizarea dezbaterilor publice largi, cu prezentarea argumentelor în favoarea proiectului propus de muzeu. 

Subsemnează locuitorii orașului Chișinău,

- - - - - - - - - - - 

ПЕТИЦИЯ
Требуем сохранить и восстановить сквер им. Гибу в Кишиневе.
Мы, жители города Кишинева!
Осознаем тот факт, что публичные пространства Кишинева являются неотъемлемой частью города, а также решающим фактором для качества и комфорта жизни в городской среде.
Практически ежедневно мы наблюдаем плачевную ситуацию деградации и не прекращающегося захвата общественных пространств, скверов и зеленых насаждений в исторической части Кишинева.
Получив добро со стороны Минкульта и Образования РМ, а также администрации, Национальный Художественный музей собирается расширять свою площадь за счет прилегающего к музею сквера вокруг памятника Октавяну и Онисифору Гибу (кадастровый номер участка по ул. Пушкина: 0100520318). Данную территорию они собираются снять с баланса столичной примэрии и построить там склад.
Подключаясь к инициативе группы гражданских активистов (поддержанной примэрией мун. Кишинэу и МСК) сохранить и восстановить данную территорию в качестве общественного пространства, полезного для людей,
Требуем следующего:
1. Просим Министерство Культуры и Образования отказаться от намерения атаковать в суде примэрию по вопросу перехода сквера им. Гибу из муниципальной собственности в собственность Минкульта. Потому что иначе этот случай станет прецедентом для возможности дальнейшего захвата городских общественных пространств.
2. Просим Нациоанальный совет по историческим памятникам исполнить свою роль защитника исторического центра города и одобрить разработанный гражданским обществом проект ренновации сквера им. Гибу для того, чтобы предотвратить строительство, не отвечающее существующим архитектурным нормам в зоне улиц Пушкина и 31 Августа 1989.
3. Просим администрацию Национального Художественного музея отказаться от проекта строительства склада на месте сквера и с помощью Министерства Культуры и Образования найти другие решения проблемы нехватки места для хранения музейных фондов.
4. Просим общественного оглашения проекта, инициированного Художественным музеем и одобренного Национальным советом по памятникам в 2014 году, а также требуем организовать публичные слушания с предоставлением аргументов в пользу проекта, предложенного музеем.
Нижеподписавшиеся жители города Кишинева,


------- 

Informații adiționale/Дополнительная информация:

http://unimedia.info/stiri/foto-cum-ar-putea-arata-cladirea-ce-ar-urma-sa-se-construiasca-in-scuarul-ghibu--langa-muzeul-national-de-arta-140331.html

http://diez.md/2017/09/07/scuarul-ghibu-e-pericol-se-pare-ca-un-depozit-pentru-muzeu-e-mult-mai-interesul-public-decat-un-scuar-amenajat-pentru-oameni/

http://unimedia.info/stiri/doc-muzeul-de-arta-insista-ca-scuarul-onisifor-ghibu-sa-fie-transformat-intr-un-depozit--chironda-e-mai-in-interesul-public-decat-un-scuar-amenajat-pentru-oameni-139048.html

http://tv8.md/2017/10/09/video-se-bat-de-la-scuarul-ghibu-actvistii-vor-sa-l-amenajeze-muzeul-vrea-sa-l-transforme-in-depozit/

https://www.scribd.com/document/358244201/Scrisoare-Ministerul-Culturii-Scuarul-Ghibu  

http://victorchironda.eu/2017/10/06/scrisoare-deschisa-catre-monica-babuc/

https://www.facebook.com/chironda.victor/videos/1695295383855429/Imagine din proiectul de renovare a scuarului, propus de societatea civilă:

http://newsmaker.md/rus/novosti/skvernaya-istoriya-chto-proishodit-vokrug-dvorika-natsionalnogo-muzeya-iskusstv-v-34013 

PETIȚIA POATE FI SEMNATĂ AICI/ПЕТИЦИЮ МОЖНО ПОДПИСАТЬ ЗДЕСЬ:

https://www.petitieonline.com/save_scuarul_ghibu