În locul Stadionului Republican ar putea fi construit un nou sediu al ambasadei SUA în R. Moldova. Asta prevede un proiectde lege, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Economiei și supus consultărilor publice până la 8 iunie 2018. 

Potrivit notei informative a proiectului, acesta este elaborat în contextul intențiilor Statelor Unite ale Americii din 27 decembrie 2017 de a procura terenul amplasat în mun. Chişinău, str. Tighina 12, proprietate publică a statului, cu suprafaţa de 5,1814 ha pentru construcția unui nou sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

Astfel, proiectul prevede desființarea Stadionului Republican din municipiul Chişinău, str. Tighina 12, proprietate publică a statului pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Ulterior, terenul urmează a fi transmis cu titlu oneros, la preț de piață din proprietate publică a statului în domeniul privat, pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Guvernul va fi responsabil de determinarea valorii terenului și de negociere a prețului și semnarea contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil.


Sursa: TV 8