Primăria municipiului Chişinău iniţiază, începând cu data de  24 ianuarie 2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la  modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 01.02.2018".

Prevederile de bază ale proiectului sunt  aprobarea modificărilor la Regulamentul privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 01.02.2018.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 13 februarie 2019, la adresa electronică: [email protected], sau pe adresa MD-2012, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

Textul proiectului este aici:

https://www.chisinau.md/libtdview.php?l=ro&idc=999&id=25108&t=%2FInformatii%2FTransparenta-decizionala%2FConsultare-publica%2FConsultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-privind-bugetul-civil-in-municipiul-Chisinau-aprobat-prin-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr-13-din-07022018&fbclid=IwAR1lLrZ1D5yqeXT4o4yjG-uVHAayYz3n3fYjymYHJlnNsks3wJAZ12S2TQU