Turul XIV „La Primărie”

Duminică, 18 martie, ora 14.00

Start: În fața primăriei mun. Chișinău (bd. Ștefan cel Mare, 83)


Cea mai emblematică clădire a Chișinăului, cel mai important loc unde se iau deciziile în capitală. Putem continua șirul de epitete și metafore, dar Primăria Chișinăului este bine cunoscută de fiecare dintre noi. Vă invităm duminică la tur să descoperim istoria clădirii și să-i explorăm sălile și culuoarele.


Mulțumim Primăriei Chișinău care a susținunt inițiativa noastră! Conform procedurii interne a Primăriei, trebuie să prezentăm din timp lista cu numele vizitatorilor. Numărul maxim de vizitatori este 40 de persoane. Vă rugăm să vă înregistrați aici: https://goo.gl/forms/djI6ltaq5wS364Mg2 

Cei înregistrați la tur, vor primi un mesaj de confirmare de la Centrul de Urbanism. Vă mulțumim pentru înțelegere.


Ghide: Ana Durlescu și Ecaterina Proței, ghide de turism 

Turul va fi în limba română.


Continuăm și tradițiile de servi un ceai împreună! Mulțumim Centrului de Informare pentru Turiști care ne vor găzdui după tur.


Vă așteptăm cu drag! 

Grăbiți-vă să vă înregistrați: https://goo.gl/forms/djI6ltaq5wS364Mg2 


Tururile „Chișinău prin monoclu” sunt organizate de A.O. Centrul de Urbanism. Alatură-te plimbărilor noastre de duminică ca să descoperim, să ne uimim, să ne întristăm, să cunoaștem, să privim ca printr-un monoclu destine și istorii despre locurile și oamenii Chișinăului. Toate povestite cu pasiune de ghizi, istorici, arhitecți și iubitori ai orașului.


----------------------

XIV-ая экскурсия „Мэрия Кишинева”

Воскресенье, 18-ое марта, в 14.00 ч.

Начало: у входя Мэрии Кишинева (бул. Штефан чел Маре, 83)


Главное здание Кишинева, главное место, где принимаются решения о судьбе города. Можно продолжить перечень сравнений.. но её знает каждый из нас - Мэрия города! Приглашаем в воскресенье на увлекательную экскурсию в историю мэрии и по внутренним залам.


Благодарим мэрию Кишинева за поддержку нашей инициативы. Согласно внутренней процедуре Мэрии, необходимо заранее предоставить список посетителей. Допустимое количество - 40 человек. Если вы хотите участвовать в экскурсии, пожалуйста заполните форму тут: https://goo.gl/forms/djI6ltaq5wS364Mg2 

Наша организация отправит вам сообщение с подтверждением участия. Благодарим за понимание.


Эскурсоводы: Ана Дурлеску и Екатерина Процей, 

Экскурсия будет на румынском языке.


Продолжаем традиции чаепития! Благодарим Центр Информации для Туристов, который приютит нас после экскурсии. 


Ждем вас! Регистрируйтесь тут: https://goo.gl/forms/djI6ltaq5wS364Mg2


Экскурсии „Кишинев через монокль" организованы НПО Centrul de Urbanism. Присоединяйтесь к нашим воскресным прогулкам, чтобы узнать, восхищаться, грустить, открывать, смотреть как будто через монокль на судьбы и истории о местах и людях Кишинева. Обо всем этом будут рассказывать экскурсоводы, историки, архитекторы, и любители города.