Turul XII „Pe urmele ghetoului evreiesc”
Duminică, 28 ianuarie, ora 13.00
Start: Lângă Monumentul Jertfelor Holocaustului (strada Ierusalim, porțiunea între str. Pușkin și bd. Grigore Vieru)

Chișinăul are istorii de glorie și momente de cădere, iar pentru o identitate integrată trebuie să le acceptăm și pe unele, și pe altele.
27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului și în amintirea jertfelor ghetoului evreiesc din Chișinău din 1941-1942 organizăm cea de-a XII-a ediție „Chișinău prin monoclu”.

Este greu să mergem astăzi pe urmele ghetoului evreesc fiindcă ele practic lipsesc din spațiul și din narativul urban. Vom încerca să parcugem o parte din ghetou și să relatam istoria acestuia.
Turul va dura în jur de o oră, după care vom vizita expoziția fotografică „Albumul evreiesc din Moldova” de la Muzeul Patrimoniului Evreiesc din Moldova (Centrul Cultural Evreiesc KEDEM).

Ghizi: Maria Axenti, antropologă și Irina Șihova, curator al Muzeului Patrimoniului Evreiesc din Moldova
Turul va fi în limba română.

Timpul este rece, aveți grijă să vă îmbrăcați bine. După tur ne vom încălzi și vom comunica la un ceai, la muzeu.

Vă așteptăm cu drag!

Tururile „Chișinău prin monoclu” sunt organizate de A.O. Centrul de Urbanism. Alatură-te plimbărilor noastre de duminică ca să descoperim, să ne uimim, să ne întristăm, să cunoaștem, să privim ca printr-un monoclu destine și istorii despre locurile și oamenii Chișinăului. Toate povestite cu pasiune de ghizi, istorici, arhitecți și iubitori ai orașului.

----------------------------------------
XII-ая экскурсия "По следам еврейского гетто"
Воскресенье, 28-ое января, 13.00
Место встречи: У Памятника Жертв Холокоста (ул. Иерусалим, участок между ул. Пушкина и бул. Григоре Виеру)

В истории Кишинева есть страницы взлетов, но также и падения, и для развития нашей локальной идентичности, нужно принять и те, и другие. 27-ое января - Международный День Памяти Жертв Холокоста, и в память о пострадавших в еврейском гетто Кишинева, в 1941-1942 гг. организуем очередную экскурсию "Кишинев через монокль".

Сегодня трудно пройти по следам еврейского гетто, так как они почти отсутствуют как в физическом, так и в смысловом пространстве города. Попытаемся пройти часть гетто и рассказать его историю. Экскурсия будет длится около часа, после чего посетим фотовыставку "Еврейский альбом Молдовы" в Музее Еврейского Наследия Молдовы (Еврейский Культурный Центр КЕДЕМ).

Гиды: Мария Аксенти, антрополог, исследователь и Ирина Шихова, куратор Музее Еврейского Наследия Молдовы.
Экскурсия будет на румынском языке.

На улице настоящая зима! Одевайтесь тепло. После экскурсии, погреемся и пообщаемся в музее.

Ждем вас!

Экскурсии „Кишинев через монокль" организованы НПО Centrul de Urbanism. Присоединяйтесь к нашим воскресным прогулкам, чтобы узнать, восхищаться, грустить, открывать, смотреть как будто через монокль на судьбы и истории о местах и людях Кишинева. Обо всем этом будут рассказывать экскурсоводы, историки, архитекторы, и любители города.