Turul IX „La Armeanu”
Duminică: 29 octombrie, ora 15.00
Start: Intrarea în Cimitirul Central din Chișinău, cunoscut drept Cimitirul Armenesc (str. Armenească intersecție cu str. Al. Mateevici)

Dacă în ofertele turistice Cimitirul central ortodox nu este prezent, atunci la tururile „Chișinău prin monoclu” lucrurile stau altfel! Unde poți afla ce nobili au locuit în sec. XIX? Unde mai poți vedea monumente de mai bine de două secole? Unde să studiezi istoria orașului? La cimitir, la Armeanu'! S-ar putea să vi se pară straniu acest răspuns, dar Cimitirul Central din Chișinău ascunde atâtea pagini din istoria urbană. Vă invităm duminică să explorăm cel mai renumit și cel mai puțin protejat cimitir din Chișinău.

Ghidă: Ludmila Suvorikova, bibliografă, tafofilă, expertă în istoria Cimitirului Central din Chișinău. 
Turul va fi în limba rusă.

Da, tururile „Chișinău prin monoclu” continuă chiar și pe timp de toamnă. Chiar dacă vom servi ceai fierbinte, aveți grijă să vă îmbrăcați călduț!

Vă așteptăm cu drag!

Participarea este gratuită.

- - - - - - 

IX-я экскурсия „Цетнральный покой”
Воскресенье, 29 октября, начало в 15.00
Место встречи: вход Центрального Кладбища Кишинева, известен также как Армянское Кладбище (пересечение ул. Армянской и Ал. Матеевича)

Если в туристических проспектах Центральное Православное Кладбище отсутсвует, то на экскурсиях "Кишинев через монокль" дела обстоят иначе! Где можно узнать какие дворяне жили в XIX в.? Где еще можно найти памянтники двухсотлетней давности? Где можно изучить историю города? На кладбище! Вам может показаться странным такой ответ, но Центральное Кладбище Кишинева таит в себе столько страниц городской истории. Приглашаем вас в воскресенье открыть для себя самое известное, а также самое незащищенное кладбище Кишинева. 

Гид: Людмила Суворикова, библиограф, тафофил, эксперт по Центральному Клабдищу Кишинева.
Экскурсия будет на русском языке.

Да, эксурсии "Кишинев через монокль" продолжаются даже по осенней погоде. Мы подготовим горячий чай, а вы все же оденьтесь потеплее.

Ждем вас!
Участие бесплатное