1


Pe zi ce trece chișinăuieni devin tot mai nemulțumiți de situația din oraș. Portalul U CityGudes a inclus capitala noastră în topul-10 celor mai urâte orașe ale lumii. Planul general de dezvoltare al orașului nu este funcțional, în condițiile în care există o mulțime de construcții neautorizate, chioșcuri și publicitatea stradală, care strică imaginea capitalei.

În timp ce toate țările din străinătate au trecut la bilete electronice, la noi în continuare se plasează anunțuri de angajare pentru controlori în troleibuze. Microbuzurile încalcă toate regulile de transportare în siguranță a pasagerilor. Iar taximetriștii locali nu lucrează transparent.

În luna iunie anului curent capitala a fost paralizată din cauza crizei evacuării deșeurilor., cînd cetățenii din Bubuieci au bloc intrarea mașinilor cu deșeuri în comuna lor, același lucru au făcut cei de la Țănțăreni în anul 2010. Este clar că soluția găsită va fi una temporară.

Practic nimic din locuitorii Chișinăului nu înțeleg cum se stabilesc tarifele pentru serviciile comunale. În același timp tarifele sunt în creștere.

Ce perspective sunt pentru dezvoltarea orașului? Cum putem rezolva problemele existente? Vă propunem să discutăm aceste subiecte joi 23 noiembrie. 

Cum vedeți situația la Chișinău în general?

Vor participa: Elena Pahomova (jurnalistă), Tudor Rusu, (vicedirectorul, Uniunii Transporturilor și Drumurilor), Andrei Vatamaniuc (arhitect), Alexandr Odințov (consilier municipal). 

Unde: sala de ședințe a primăriei Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83.

Cînd: 23 noiembrie 2017, ora 18.30. 

========

С каждым днем кишиневцы все больше недовольны тем, что происходит в городе. Ресурс U City Gudes включил нашу столицу в 10-ку самых уродливых городов мира. Генеральный план развития не работает, множество различных несанционированных пристроек к домам, ларьки и наружная реклама уродуют столицу до неузнаваемости.

Когда все европейские страны перешли на электронные билеты, у нас, по прежнему, размещают объявления о поиске контролеров для троллейбусного парка. Маршрутные такси нарушают все нормы безопасности перевозки пассажиров. А местные таксисты работают по непрозрачным схемам. 

В июне этого года столицу парализовал «мусорный кризис», жители Бубуечь отказались пускать машины с отходами в свой пригород, тоже самое сделали жители Цэнцерен в 2010 году. И понятно, что найденное решение летом временное.

Практически никто из кишиневцев не понимает, каким образом, начисляются и тарифы за коммунальные услуги. При этом рост их наблюдается постоянно. 

Какие перспективы развития города существуют? Каким образом мы можем решить накопившиеся проблемы? Давайте подискутируем об этом в четверг 23 ноября.

Будут участвовать: 

Елена Пахомова (журналист), Тудор Русу (сопредседатель Союза траспортников), Андрей Ватаманюк (архитектор), Александр Одинцов (муниципальный советник). 

Где: Зал заседаний примэрии Кишинева, бд. Штефан чел Маре, 83 

Когда: 23 ноября 2017, 18.30