La Rețeaua Civică Urbană a venit o schiță a clădirii care se proiectează a fi construită pe locul Cafenelei Guguță, în Grădina Publică.

E schița pe care Marhitrav o aprobă acum prin subdiviziunile municipale. 
După cum se vede din această schiță, viitorul ”Centru social-cultural și de agrement” va ocupa nu doar spațiul fostei cafenele Guguță ci întreg spațiul cuprins între scuarul de lîngă Cinematograful Patria și...Cafeneaua Guguță. 
Pe alocuri lungimea clădirii va ajunge la 50 m, iar lățimea - 40 m (scara e de 1:500). 

1