Primăria municipiului Chişinău iniţiază, începând cu data de 29 noiembrie 2017, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chişinău".  

Consultările publice vor avea loc pe data de 14 decembrie 2017, ora 15.00, în Sala de şedinţe a Consiliului municipal Chişinău.

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi prevederile actualului Regulament privind Bugetul Civil în municipiul Chişinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a elimina lacunele existente şi de a creşte gradul de implicare a cetăţenilor în mecanismul de bugetare participativă.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

-         condiţiile de depunere a proiectelor;

-         mecanismul de examinare a proiectelor;

-         desfăşurarea procedurii de votare a proiectelor;

-         termenii de implementare a proiectelor.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt toţi locuitorii municipiului Chişinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice: Îmbunătăţirea mecanismului de bugetare participativă în municipiul Chişinău.  

Impactul estimat al proiectului de decizie este implicarea unui număr cât mai mare de locuitori ai oraşului în proiectul de Buget Civil.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chişinău.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 13 decembrie 2017, pe adresa electronică: [email protected], responsabil Vadim Brînzaniuc, la numărul de telefon (022)20-17-08 sau pe adresa bd. Ştefan cel mare şi Sfânt, 83.

Proiectul deciziei poate fi accesat pe pagina web: www.chisinau.md, sau poate fi solicitat la sediul Primăriei municipiului Chişinău, situat pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.