Un grup de activiști și membri ai Rețelei Civice Urbane au adresat o petiție  primului ministru Pavel Filip cu privire la terenul din spatele Palatului de Cultură al Feroviarilor din Chișinău.

Petiția a fost depusă la Guvern marți, 3 octombrie, 2017.

Iată textul solicitării:


DEMERS

Organizațiile neguvernamentale și activiștii civici din Chișinău solicită salvarea scuarului Palatului Feroviarilor din ChișinăuStimate Domnule Filip,

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

În luna august a anului curent, pe saitul Primăriei Chișinău a apărut un anunț despre organizarea consultărilor publice asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100104017 din str. Vorniceni”.

Conform informației publicate pe site, Asociația Obștească ”Lăutarii” își propunea să construiască două blocuri locative cu 9 etaje (S+P+7E) și un ”obiectiv cultural” de tip oficii cu 6 etaje (D+P+4E).

Ulterior, din informația publicată în presă1 am aflat că în luna noiembrie 2007, în timpul activității Guvernului condus de Vasile Tarlev, Asociației Obștești Cultural-Artistice „Lăutarii” i-a fost atribuit, „în scopul promovării valorilor culturale, cu titlu gratuit, sectorul de teren, proprietate publică a statului, cu suprafaţa de 0,2754 ha (din terenul aparţinând Palatului de Cultură al Feroviarilor)2.

În urma Hotărîrii Guvernului Nr. 1260 din 19.11.2007, scuarul dintre clădirea Palatului Feroviarilor și str. Vorniceni este transmis în folosință Asociației cultural-artistice “Lăutarii”, terenul din jurul Palatului Feroviarilor este parcelat, iar scuarului cu pricina i se atribuie număr cadastral aparte, cu schimbarea cod tip-ului din ”industrial” în ”teren individual”.

Acest proiect a trezit o nedumerire a opiniei publice, așa cum pe un teren alocat din proprietate publică pentru un centru cultural se planifică construcția unor blocuri locative de către o companie privată.

Deplasîndu-ne la fața locului, am constatat că terenul respective este deja înconjurat cu gard. Iar în urma discuțiilor cu Directorul Palatului Feroviarilor am aflat că reprezentanții companiei de construcții au instalat ilegal acest gard și au defrișat 28 de copaci sănătoși înainte ca PUG-ul propus de ei să fie aprobat și fără a avea certificat de urbanism și permis de construcție.

În cadrul discuțiilor publice organizate la 24 august 2017 în incinta Preturii Centru3, reprezentanții companiei de construcții au confirmat că Dl. Nicolae Botgros, conducătorul AO ”Lăutarii” a inițiat un parteneriat cu compania ”Estate Invest Company” despre care se spune că este una dintre companiile deputatului liberal Iurie Dîrda.

Ulterior ”Estate Invest Company” au anulat proiectul inițial, discutat cu dl. Botgros, și au elaborat un proiect de construcție a unui mic centru socio-cultural (6 etaje) cu două blocuri locative alături (9 etaje).

Pentru a legaliza o înălțime de 9 etaje, compania a elaborat un Plan Urbanistic Zonal care prevede modificarea regimului de înălțime a zonei respective din C-3 în R-6. Anume acest PUZ a fost prezentat Primăriei Chișinău și pus în discuție.

Pe parcursul discuțiilor publice, atît proiectantul cît și reprezentanții ”Estate Invest Company” au avut o atitudine arogantă și nu reușit să explice audienței cum a fost modificat proiectul și în baza căror acte au îngrădit terenul respectiv, au defrișat arborii și au demontat terenul de joacă pentru copii.

În urma reflectării subiectului în mass-media și a reacțiilor de protest din partea societății civile și a orășenilor, la 20.09.17 Pretorul Sectorului Botanica a emis Dispoziția nr. 91 ”cu privire la demontarea și evacuarea gardului din tablă zincată, poartă și vagonetă din str. Vorniceni- bd. Decebal instalate neautorizat”, ceea ce confirmă faptul acțiunilor ilegale a reprezentanților ”Estate Invest Company”.

În afara acestui fapt de abuz din partea companiei de construcții, administrația Palatului Feroviarilor, specialiștii în arhitectură și planificare urbană, activiștii civici și locatarii din preajmă s-au pronunțat împotriva oricărui proiect de construcție în preajma Palatului Feroviarilor, aducînd următoarele argumente:

  1. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va afecta irecuperabil integritatea ansamblului arhitectural al Palatului și va reduce valoarea sa în calitate de patrimoniu arhitectural al orașului Chișinău.

  2. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va lichida totalmente spațiul verde din spatele clădirii Palatului și va încă un pas spre reducerea suprafeței spațiilor verzi din oraș.

  3. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va afecta rețelele subterane termice și de scurgere pluvială, fapt care se poate răsfrînge negativ asupra întregului sistem de canalizare pluvială și termoficare în zona bulevardului Decebal.

  4. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va spori aglomerarea și suprapopularea zonei, fapt care va influența negativ calitatea vieții atît a locatarilor actuali cît și celor potențiali.

  5. Orice construcție permanentă în spațiul din preajma Palatului Feroviarilor va însemna crearea unui infinit șir de conflicte între utilizatorii și vizitatorii clădirii Palatului Feroviarilor și utilizatorii sau locatarii noilor construcții din cauza spațiului de parcare, a poluării sonore (Palatul Feroviarilor este un important centru de evenimente de masă), evacuării gunoiului, a lipsei spațiului verde sau a terenurilor de joacă pentru copii.

Reieșind din cele expuse și în vederea prevenirii degradării patrimoniului arhitectural al orașului Chișinău și a spațiului public din oraș și pentru evitarea unor posibile conflicte dintre orășeni și compania de construcții ”Estate Invest Company” și AO ”Lăutarii”, solicităm următoarele:

  1. Anularea sau modificarea Hotărîrii Guvernului Nr. 1260 din 19.11.2007 și reîntoarcerea terenului cu numărul cadastral 0100104017 din str. Vorniceni în proprietatea Palatului de Cultură a Feroviarilor (Î.S. ”Calea Ferată”).

  2. Identificarea și alocarea unui teren în zonele prevăzute pentru extinderea orașului, conform Planului Urbanistic General, pentru construcția unui centru cultural și a blocurilor de locuit pentru membrii AO ”Lăutarii” și membrii ansamblului cu același nume, drept recompensă pentru contribuția majoră în dezvoltarea și promovarea culturii și imaginii Republicii Moldova.

  3. Sesizarea organelor de resort în vederea examinării acțiunilor reprezentanților companiei ”Estate Invest Company” și atragerii la răspundere pentru instalarea gardului și defrișarea spațiului verde de pe terenul cu numărul cadastral 0100104017 din str. Vorniceni.

  4. Sesizarea organelor de resort în vederea examinării acțiunilor reprezentanților Agenției Ecologice Chișinău și anume a dlui. Ustim Stîrcea care a semnat permisiunea de defrișare a arborilor de pe terenul cu numărul cadastral 0100104017 din str. Vorniceni, în lipsa documentelor permisive pentru construcție.

Domnule Prim-ministru, prin susținerea acestui demers, dvs. aveți ocazia să demonstrați opiniei publice că nu sunteți indiferent față de problemele locuitorilor orașului Chișinău și să opriți practica vicioasă a companiilor de construcții de a construi orice și oriunde în acest oraș în pofida normelor și documentelor de urbanism, a legilor și a bunului simț.

Societatea civilă și locuitorii orașului Chișinău mizează pe suportul Guvernului Republicii Moldova în soluționarea problemelor care depășesc capacitățile și atribuțiile autorităților municipale și care afectează toți locuitorii orașului Chișinău.

REFERINȚE:


1 http://www.jc.md/business-cu-lautari/#disqus_thread

2 HOTĂRÎRE Nr. 1260 din 19.11.2007 cu privire la transmiterea unui teren: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325986

3 https://www.privesc.eu/Arhiva/77592/Consultari-publice-asupra-Proiectului--Planul-Urbanistic-Zonal-privind-valorificarea-terenului-cu-numarul-cadastral-0100104017-din-str--Vorniceni-Cu respect,

Semnează:Cu respect,Victor  Chironda

Preşedintele Centrului pentru Politici Europene

Vitalie Sprînceană

Rețeaua Civică Urbană/PLATZFORMA

Karl Luganov

Asociația Facem Lumea mai bună

Vitalii Voznoi

Orașul meu drag

Alexei Dimitrov

Salvați Chișinăul Verde

Alexandru Munteanu

Centrul de Urbanism

Natalia Jurminscaia

Artistă/jurnalistă

Gheorghe Iordachi

Wikipedia Moldova

Alexei Tulbure

Comitetul Helsinki Moldova

Vladimir Us

Asociația OberlihtAdresa pentru corespondenţă:

Rețeaua Civică Urbană,

MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, 134, CP 225

Telefon de contact:

068133092, Victor Chironda.

068568725, Vitalie Sprînceană.Demers Prim Ministru_Palatul Feroviarilor by Vitalie Sprinceana on Scribd

Related links