Primăria municipiului Chişinău și Rețeaua Civică Urbană iniţiază procesul de modificare a Regulamentului privind bugetul civil. Autorităţile publice locale îşi propun să îmbunătăţească actul normativ care reglementează bugetarea participativă în municipiul Chişinău, dar şi mecanismul de implementare şi realizare a procesului.

În acest sens, persoanele interesate sunt îndemnate să prezinte sugestii şi propuneri asupra modificărilor ce urmează a fi operate la Regulamentul privind bugetul civil. Toate propunerile urmează a fi expediate pe adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 10 noiembrie 2017.

Ulterior, Primăria Chişinău va anunţa dezbateri publice asupra proiectului respectiv, ce va fi înaintat spre examinare şi aprobare în Consiliul municipal Chişinău.  

------- 

Примэрия муниципия Кишинэу и Городская Гражданская Сеть  начинают процесс изменения Регламента касательно гражданского бюджетирования. Местные административные власти берутся улучшить нормативный акт, регламентирующий партисипативный бюджет в муниципии Кишинэу, а также механизм внедрения и реализации самого процесса бюджетирования.

Заинтересованные лица могут выступить с идеями касательно будущих изменений Регламента. Ждем Ваши предложения по адресу: [email protected] до 10 ноября 2017.

Впоследствии столичная мэрия объявит публичные слушания по делу данного проекта, который затем отправят на рассмотрение и принятие в Муниципальный совет Кишинэу.


@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }

Textul Regulamentului poate fi consultat aici, dar și pe site-ul Primăriei mun. Chișinău. 

Regulamentul privind Bugetarea Civila in mun. Chisinau by Vitalie Sprinceana on Scribd