Marți, 13 martie 2018, începând de la ora 10.00, în sala pentru festivități a Preturii sectorului Râșcani (str. Kiev, 3), vor avea loc consultările publice asupra proiectului ”Planul urbanistic zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100416130, 0100416225 și 0100416238 din str. Bogdan Voievod”.


La evenimentul vor participa reprezentanții ai Primăriei mun.Chișinău și Preturii sectorului Râșcani, consilierii municipali, reprezentanții a companiei de construcție și a proiectantului, activiștii civici și locuitorii sectorului Râșcani și din mun.Chișinău.


Informația suplimentară o puteți găsi aici: http://rascani.md/index.php/ru/orasul-meu/1310-consult-ri-publice-str-bogdan-voievod


---------------------------


Во вторник, 13 марта 2018 года, в 10.00, в зале заседаний Претуры сектора Рышкановка (ул.Киевская, 3), состоятся публичные консультации по проекту решения "Зональный урбанистический план по освоению участков с кадастровыми номерами 0100416130, 0100416225 и 0100416238 по ул.Богдана-Воеводы".


В мероприятии примут участие представители Примэрии мун.Кишинёва и Претуры сектора Рышкановка, муниципальные советники, представители компании-застройщика и проектировщика, гражданские активисты и жители Рышкановки и мун.Кишинэу.

Более подробная информация – здесь: http://rascani.md/index.php/ru/orasul-meu/1310-consult-ri-publice-str-bogdan-voievod