------ниже на русском-------

Proiectul ”Comunități active pentru democrație participativă în oraș” marchează prima aniversare: 1 an de activitate. Invităm cetățenii activi care au participat pe parcursul anului la instruiri, seminare, ateliere, activități de organizare comunitară la o discuție comună care-și propune pe de o parte să evalueze activitățile deja realizate (ce a funcționat și ce n-a funcționat), dar și să gîndim împreună modalitățile cele mai relevante de dezvoltare a proiectului reieșind din necesitățile particulare și comune pe care le avem. 

Subiecte de discuție:
- Evaluarea proiectului ”Comunități active pentru democrație participativă”
- Brainstorming ”Birou de organizare comunitară”
- Strategii de dezvoltare a cartierului ”Poșta Veche”
- Crearea unui calendar comun de activități civice pentru 2018-2019

Întâlnirea va avea loc pe 3 mai, cu incepere de la ora 18.00 în fața cafenelei Guguță (Grădina Publică Ștefan cel Mare).

************
Календарь общественных мероприятий 2018-2019, Коллективные действия

Проект «Активные сообщества для демократии участия в городе» отмечает 1 год деятельности. Мы приглашаем активных граждан, те которые участвовали в течение года на тренингах, семинарах, семинарах, мероприятиях по организации сообществ, а также и других заинтересованных граждан на совместной дискусии. Будем обсуждать достижения проекта, а также дальнейшие действия для успешной реализации проектов по организации сообществ исходя из потребностей которые у нас есть.

Темы обсуждения:
- Оценка проекта «Активные сообщества для демократии участия»
- Мозговой штурм "Организация сообщества"
- Стратегии развития района «Старая Почта»/«Posta Veche» (как пример)
- Создать общий календарь гражданских мероприятий на 2018-2019 годы

Встреча будет проходить перед Кафе Гугуцэ, Парк Штефан чел Маре.
3 мая, в 18:00