Procesul de bugetare participativă în Chișinău

Ce este bugetarea participativă?

Bugetarea participativă este un mecanism decizional prin care cetățenii discută și negociază distribuția resurselor publice. Datorită progamelor de bugetare participativă cetățenii au posibilitatea să decidă unde și cum vor fi folosite aceste resurse. Acest mecanism este remarcabil pentru că abordează două nevoi distincte dar interconectate: 

 • necesitatea de a îmbunătăți performanța statului, și
 • necesitatea dezvoltării calității democrației.

Prima necesitate este satisfăcută prin intermediul unei serii de reguli instituționale care constrâng și supraveghează prerogativele autorității municipale și totodată sporesc oportunitățile prin care cetățenii pot participa la dezbaterea politicilor publice. A doua necesitate este satisfăcută exact datorită încurajării participării directe a cetățenilor la dezbaterile publice, fapt ce sporește capacitatea lor de cunoaștere și înțelegere a afacerilor publice. Chiar dacă îmbunătățirea performanței statului și sporirea calității democrației, sunt imperios necesare, acestea nu sunt în mod automat garantate de către programele de bugetare participativă.

Efectele diferitor modele ale bugetării participative asupra modului de distribuție a resurselor, descentralizării autorității decizionale și împuternicirii cetățenilor depind de contextele sociale, politice, culturale și economice în care acestea au fost adoptate și de forțele politice care le-au administrat, în consecință acestea ajung să varieze între cele două extreme de succes: foarte bune și foarte proaste. În cartea sa ”Bugetarea participativă în Brazilia”, Brian Wampler analizează 8 modele ale bugetării participative în Brazilia pe care le clasifică a fi: modele de succes, modele eșuate, și modele medii. Conform acestei analize, Porto Alegre și Ipatinga se clasifică a fi modele de succes pentru că folosesc bugetarea participativă pentru a delega autoritate reală cetățenilor și implementează un spectru divers de proiecte publice propuse, selectate și monitorizate de către participanți. Spre deosebire de acestea, modelele eșuate (Blumenau și Rio Claro) nu reușesc să altereze procesul decizional municipal. Spre exemplu eșecul Blumenau se datorează inclusiv faptului că administrația municipală n-a reușit să dețină suficientă motivație politică pentru a încuraja participarea, dar nici resursele necesare pentru a permite bugetării participative să înflorească, în consecință, bugetarea participativă a fost capturată de către rivalii politici ai administrației municipale. Klunderman a fost cel care a elaborat o schemă frauduloasă pentru a securiza cît mai multe resurse posibile pentru simpatizanții și suporterii săi, reușind să securizeze tocmai ⅔ din resursele alocate bugetării participative din 4 regiuni ale orașului. Celelalte patru modele înregistrează un succes mediu în analiza lui Wampler pentru că pe de o parte administrația municipală reușește doar parțial să delege autoritatea către cetățeni, iar pe de altă parte societatea civilă întâmpină dificultăți la participarea atât în cadrele de cooperare cu autoritățile cât și în cele de contestare. În concluzie, Wampler afirmă că aceste experiențe diferite ne demonstrează cât de important este să nu condamnăm instituțiile participative care nu funcționează la fel de bine ca instituția din Porto Alegre ci mai degrabă să recunoaștem că rezultatele bugetării participative pot avea elemente contradictorii. În orice context, câteva elemente rămân imperative pentru toate instituțiile participative: acestea trebuie să permită cetățenilor să decidă asupra rezultatelor politicilor publice, să monitorizeze activitățile autorităților și să schimbe modul în care acestea acționează.

Originea bugetării participative 

Bugetarea participativă a luat ființă în 1989-1990, imediat după promulgarea noii constituții a Braziliei (1988), care a descentralizat resursele și autoritatea asupra asigurării serviciilor sociale primare. Astfel, municipalitatea devine responsabilă de 15-18% din totalul cheltuielilor publice. Resursele de care dispune municipalitatea investesc cu și mai multă importanță modul în care politicile locale influențează viața cetățenilor. Bugetarea participativă a fost concepută și dezvoltată de către partidul de stânga ”Partido de Trabalhadores” în conjuncție cu aliații societății civile din Porto Alegre.

Există cel puțin trei interpretări care explică inițiativa bugetării participative în Porto Alegre:

 1. Proiectul bugetării participative a fost inițiat pentru că Partidul Muncitorilor - noua administrație municipală și aliații ei politici împărtășeau aceleași viziuni politice: folosirea statului pentru a promova justiția socială, democratizarea proceslui decizional, utilizarea autorității locale pentru a împuternici cetățenii să-și exercite drepturile pe care le-au dobândit în 1988 și răsturnarea relațiilor de clientelă care au caracterizat atâta timp modul de distribuire a resurselor.

 2. În anii ‘80, începutul anilor ‘90 odată cu dezvoltarea ”publicului participativ” de către societatea civilă, Brazilia cunoaște un soi de deșteptare politică. Cu alte cuvinte, cetățenii încep să restructureze organizațiile societății civile, punând mai mare accent pe consultarea cu publicul, votul public și rotația conducerii. Ulterior aceste practici migrează de la societatea civilă către societatea politică și stat, fiind instituționalizate de către politicienii de stânga care au cîștigat alegerile municipale.

 3. Partidul Muncitorilor câștigă alegerile din 1988, cu doar ⅓ de voturi. Aceștia simt necesitatea de a ajunge la diverse comunități pentru a-și construi o bază de suport mai puternică, astfel, lansează proiectul bugetării participative ca un instrument pentru a reorganiza modul în care funcționează statul local și totodată pentru a mobiliza cetățenii.

Deși bugetarea participativă a fost inițiată în Porto Alegre, experiențe similare împânzeau întreaga Brazilie. Porto Alegre n-a fost nicidecum un caz izolat, dar continuă să fie remarcabil pentru că modelul său particular a servit drept prototip, relativ ușor transferabil într-o varietate de contexte. În prima fază a bugetării participative, din 1989 pînă în 1996, majoritatea municipalităților care au adoptat bugetarea participativă fie făceau parte din partidul muncitorilor fie din alte partide de stânga. Începând cu 1997, atît partidele centriste cât și cele conservatoare au încorporat modelul bugetăriei participative.


Modul de funcționare a bugetării participative

Regulile și principiile de funcționare a bugetării participative deși similare, diferă de la oraș la oraș. E general valabil faptul că modelul bugetării participative este co-creat de către autoritatea publică municipală împreună cu cetățenii, aceștia din urmă fiind cei ce aprobă forma finală a bugetării participative și toate schimbările parvenite pe parcurs.

Dacă am trasa cele mai importante principii ale bugetării participative, acestea ar fi următoarele:

 • municipalitatea este divizată în regiuni pentru a facilita întîlnirile cu comunitatea și distribuția reurselor

 • întîlniri sponsorizate de către autoritatea municipală se desfășoară regulat pe parcursul întregului an pentru a acoperi diferitele aspecte ale ciclului de elaborare a proiectelor: distribuția informației, a proiectelor propuse, dezbaterile propunerilor, selecția proiectelor, supravegherea implementării proiectelor alese.

 • un indice al calității vieții este elaborat de către autoritate pentru a servi ca bază pentru distribuția resurselor. Regiunile cu rata mai înaltă a sărăciei, populație mai densă, în care lipsește infrastructra sau serviciile necesare beneficiază de o proporție mai mare de resurse decît cartierele mai prospere. Fiecare municipalitate își crează propriul model pentru distribuția echitabilă a resurselor.

 • cetățenii cartografiază cartierul și comunitatea din cartier, identifică probleme cu care aceasta se confruntă și propun soluții cu care aplică în cadrul programului bugetării participative

 • se organizează discuții și dezbateri publice despre proiecte și resurse atît între participanți cît și între participanți și autorități.

 • proiectele sunt expuse votului comunității. Sunt eligibili să voteze locuitorii regiunii în care proiectul urmează a fi implimentat.

 • din fiecare regiune sunt delegați cîte doi consilieri care vor forma consiliul municipal al bugetării participative, aceștia analizează proiectele finale și intervin cu recomandări în legătură cu bugetul.

 • proiectele votate de către comunitate ca fiind importante sunt realizate de către autoritatea municipală

 • participanții bugetării participative monitorizează implementarea proiectului

 • este publicat un raport anual în care se prezintă etapele de implementare a proiectelor


De ce avem nevoie de Bugetare participativă

Bugetarea participativă promovează învăţarea publică şi cetăţenii activi

Programele de bugetare participativă funcţionează ca şi şcoli cetăţeneşti. Prima etapă a procesului bugetării participative constă în mare parte din întâlniri de informare. Aceste întâlniri permit autorităţilor, ONG-urilor şi cetăţenilor să discute despre bugetul public, autoritatea şi responsabilitatea autorităţilor, sistemele de impozitare şi drepturile cetăţenilor.

Bugetarea participativă facilitează dezvoltarea comunitară

Bugetarea participativă este o platformă care le permite cetăţenilor să creeze legături de solidaritate bazate pe similaritatea intereselor şi cerinţelor pe care le exprimă public. Când legăturile de solidaritate sunt promovate, este consolidată comunitatea. Dacă cererea de respectare a drepturilor cetăţenilor este o condiţie fundamentală pentru o societate democratică, atunci bugetarea participativă contribuie la consolidarea acesteea.

Bugetarea participativă este un mecanism de semnalizare

Sesiunile de discuții și dezbateri organizate înainte de prcocesul final de vot al proiectelor care urmează să fie implimentate în cadrul programului e bugetare participativă sunt un instrument de informare a oficialilor administrativi despre problemele cu care se conruntă comunitățile din orașul respectiv. Chiar dacă un proiect sau altul nu este votat pentru a fi implimentat în cadrul bugetării participative, problemele pe care aceste proiecte le adresează nu mai sunt anonime pentru autoritățile publice, care pot găsi metode alternative pentru a soluționa problemele adresate.


BUGETAREA PARTICIPATIVĂ ÎN CHIȘINĂU

Proiectul a fost inițiat în anul 2016, cu participarea activiștilor din Rețeaua Civică Urbană, Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale Polish Solidarity Fund, Fundația Europeană pentru Democrație (European Endowment for Democracy) și reprezentanții fracțiunii Partidului Popular European din Moldova (în persoana lui Victor Lutenco). 

Lansarea proiectului a avut loc pe 12 decembrie 2016. 

Au fost propuse pentru discuții publice următoarele documente: 

Regulamentul Bugetului Participativ în Chișinău (ro) 

Regulamentul bugetului participativ/civil în municipiul Chișinău (ro) by Vitalie Sprinceana on Scribd

Regulamentul Bugetului Participativ în Chișinău (ru)

Regulamentul bugetului civil în municipiul Chișinău (ru) by Vitalie Sprinceana on Scribd

Nota informativă la proiectul privind bugetarea participativă/civilă (în limba română) 

Nota Informativa Bugetare Participativa (ro) by Vitalie Sprinceana on Scribd


Гражданский бюджет

Процесс гражданского бюджетирования в Кишиневе
Что такое гражданский бюджет?

Партисипаторное (гражданское) бюджетирование – это механизм принятия решений, с помощью которого граждане обсуждают процесс распределения государственных ресурсов. Благодаря программам гражданского бюджетирования, граждане имею возможность решать где и как будут использоваться средства. Данный механизм примечателен тем, что он включает в себя две различные, но взаимосвязанные потребности:

 • необходимость в улучшении работы государства и

 • необходимость в усовершенствовании качества демократии

Первая потребность удовлетворяется посредством ряда институциональных правил, которые ограничивают и осуществляют надзор над полномочиями муниципальных властей, а также увеличивают возможности, благодаря которым граждане могут принимать участие в обсуждении общественных политик. Вторая же потребность удовлетворяется благодаря поощрению прямого участия граждан в общественных слушаниях, что повышает их понимание общественных дел. Несмотря на то, что необходимость в улучшении работы государства и усовершенствовании качества демократии являются необходимыми, они не гарантируются программами гражданского бюджетирования автоматически.

Эффект различных моделей партисипаторного бюджетирования на распределение ресурсов, децентрализацию органов, принимающих решения, расширение прав граждан зависит от политического, культурного, экономического и социального контекстов, в которых данные модели применялись, а также от тех политических сил, которые администрировали данные модели. Следовательно, происходит варьирование между двумя крайностями: очень хорошо, очень плохо. В своей книге «Гражданский бюджет в Бразилии» Брайан Вамплер анализирует 8 моделей партисипаторного бюджетирования в Бразилии, которые можно классифицировать по трем группам: модели успеха, провалившиеся модели и средние модели. Согласно данному анализу, модели Порто Алегре и Ипатинга считаются успешными, потому что используют гражданское бюджетирование для того, чтобы наделять реальной властью граждан и внедряют широкий спектр публичных проектов, предложенных, отобранных и отслеженных участниками. В свою очередь провалившиеся модели (Блуменау и Рио Кларко) никак не влияют на муниципальные решения. Например, провал модели Блуменау случился только потому, что муниципальная администрация не смогла удержать необходимый уровень политической мотивации, чтобы процесс заработал, а также не обеспечила необходимых ресурсов для процветания гражданского бюджета, в итоге он был захвачен политическими соперниками муниципальной администрации. Клундерман разработал мошенническую схему для того, чтобы обеспечить как можно большими ресурсами своих симпатизантов, ухитрившись отхватить 2/3 всех ресурсов, выделенных в гражданский бюджет четырьмя районами города. Остальные четыре модели, согласно анализу Вамплера, зарегистрировали средний успех, потому что с одной стороны, муниципальной власти удается лишь частично делегировать полномочия гражданам, а с другой, - гражданское общество сталкивается со сложностями, как на уровне кооперирования с властями, так и на уровне сопротивления им. В завершении книги Вамплер говорит, что данные различные опыты показывают, насколько важно не обвинять гражданские институты, работающие не так хорошо, как в Порто Алегре, а скорее признать, что результаты гражданского бюджетирования могут быть противоречивыми. В любом случае, некоторые аспекты в любом партисипаторном бюджетировании остаются главными: оно должно позволять гражданам принимать решения о результатах общественной политики, мониторить деятельность властей и влиять на процесс их работы.

Происхождение гражданского бюджетирования

Партисипаторное бюджетирование зародилось в 1989-1990 гг., сражу же после провозглашения новой Конституции в Бразилии (1988), децентрализировавшей ресурсы и власть над обеспечением первостепенных социальных услуг. Так муниципалитет стал ответственным за 15-18% всех общественных расходов. Ресурсы муниципалитета начали влиять еще больше на то, как отражается местная политика на жизни граждан. Партисипаторное бюджетирование было создано левой партией ”Partido de Trabalhadores” вместе с союзниками из гражданского общества в Порто Алегре.

Существует три версии, объясняющие появление гражданского бюджетирования в Порто Алегре:

 1. Проект гражданского бюджетирования был инициирован, потому что Рабочая партия – новая муниципальная администрация и ее политические союзники - разделяли одни и те же взгляды: использование государства для продвижения социальной юстиции, демократизация процесса принятия решений, использование местной власти для предоставления гражданам возможности защищать права, полученные в 1988 году, а также низвержение «клиентских» отношений, долгое время характеризовавших процесс распределения ресурсов.

 2. В 80-е начале 90-х, одновременно с развитием гражданским обществом «партисипаторной аудитории», Бразилия сталкнулась с новой формой политического прозрения. Другими словами, граждане начали реструктуризировать организации, гражданское общество - ставить акцент на консультациях с общественностью, общественным голосованием и ротации управления. Затем данная практика перешла от гражданского общества политическому классу и государству. Политики левого фланга, выигравшие на муниципальных выборах, узаконили ее.

 3. Рабочая партия выиграла выборы 1988 года всего с 1/3 голосов. Они чувствовали необходимость добиться поддержки у различных сообществ. Поэтому создали проект гражданского бюджетирования, как инструмент реорганизации модели работы местной власти и одновременно для мобилизации граждан.

Несмотря на то, что партисипаторное бюджетирование было основано в Порто Алегре, подобный опыт распространился на всю Бразилию. Порто Алегре не был единственным случаем, но продолжает оставаться известным, потому что его модель послужила прототипом для других моделей. В первой фазе гражданского бюджета, с 1989 по 1996 год, большинство муниципалитетов, принявших данный бюджет, являлись либо членами Рабочей партии, либо представителями других партий левого толка. Начиная с 1997 года, центристские и консервативные партии также стали перенимать идею гражданского бюджетирования.

Действие гражданского бюджетирования

Правила и принципы работы такого рода бюджета схожи, но в различных городах различаются. Объединяющим является тот факт, что партисипарной бюджет создан совместно муниципальной властью и гражданами. Последние одобряют окончательный вариант гражданского бюджета и все внесенные в процессе его принятия изменения.

Основные принципы гражданского бюджетирования:

 • муниципалитет разделяется на регионы, чтобы встречаться с общественностью и распределять ресурсы;

 • встречи, инициируемые муниципальной властью, проходят регулярно в течение года для того, чтобы охватить различные аспекты разработки проектов, распространить информацию, обсудить предложенные проекты, отобрать их и затем отслеживать процесс внедрения проектов;

 • индекс качества жизни разработан властями для того, чтобы служить основой распространения ресурсов. Регионы с большим уровнем бедности, более густым населением, где отсутствует инфраструктура, или необходимые услуги, использует больше ресурсов, нежели более процветающие регионы. Каждый муниципалитет создает свою модель равноценного распределения ресурсов;

 • граждане проводят картографирование кварталов и местного населения, указывают проблемы, с которыми сталкивается комьюнити и предлагают решения, которые подают в рамках программы гражданского бюджетирования;

 • организуются дискуссии и общественные дебаты на тему проектов и ресурсов, как между участниками проектов, так и между участниками и властями;

 • проекты выносятся на общественное голосование. Имеют право головать те, в чьем регионе планируется быть реализован проект;

 • из каждого района направляются по два советника, которые и будут составлять муниципальный совет гражданского бюджетирования, они анализируют финальные проекты и дают рекомендации;

 • проекты, за которые проголосовала общественность, исполняются муниципальными властями;

 • участники партисипаторного бюджетирования мониторят процесс реализации проекта;

 • ежегодно публикуется отчет, в котором указываются этапы реализации проектов.

Зачем нам нужен гражданский бюджет

Гражданское бюджетирование содействует развитию общественного обучения и появлению актиных граждан.

Программы гражданского бюджетирования работают, как и общественные школы. Первый этап бюджетирования состоит в основном из информационных встреч. Эти встречи позволяют властям, НПО и гражданам дискутировать об общественном бюджете, ответственности властей, системах налогооблажения и правах граждан.

Гражданское бюджетирование способствует общественному развитию.

Гражданское бюджетирование – это платформа, позволяющая гражданам создавать группы солидарности, основанные на одинаковых интересах и потребностях, выраженных публично. Когда связи налажены – сообщество объединено. Если соблюдение прав граждан является основополагающим условияем демократического общества, то партисипаторное бюджетирование способствует его сплочению.

Гражданское бюджетирование является сигнальной системой

Серия встреч и дебатов, организованных до окончательного голосования за проекты, которые должны быть реализованы в рамках программы гражданского бюджетирования, - это инструмент информирования властей о проблемах, с которыми сталкивается общественность города. Даже если какой-либо проект не выбран и не будет реализован в рамках гражданского бюджетирования, то проблемы, описанные в проекте, не являются больше неизвестными для властей. А значит они могут найти альтернативные методы решения поступивших сигналов о проблемах.

Гражданское бюджетирование в Кишиневе

Проект был инициирован в 2016 году при участии активистов Гражданской Городской Сети, Информационного центра для Местных Властей Locale Polish Solidarity Fund, Европейского фонда Развития Демократии ((European Endowment for Democracy) и представителей фракции ЕНПМ (в лице Виктора Луценко).

Проект стартовал 12 декабря 2016 года.

Nota informativă la proiectul privind bugetarea participativă/civilă (în limba rusă)

Nota Informativa Bugetare Participativa (ru) by Vitalie Sprinceana on Scribd

Prezentarea Power Point despre procesul de bugetare participativă/civilă în Chișinău 

Prezentare Bugetare participativa/civila in mun. Chisinau by Vitalie Sprinceana on Scribd

Pe 18 ianuarie 2017 a avut loc prima rundă de discuții publice. 

Proiectul a fost adoptat de Consiliul Municipal Chișinău la 4 iulie 2017.

Tot atunci a fost lansată o secțiune specială, dedicată bugetării participative/civile, pe site-ul oficial al primăriei mun. Chișinău.

Pagina se găsește aici: http://chisinau.md/slidepageview.php?l=ro&idc=773&t=/Bugetul-civil-Chiinau/